Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji tímto společnosti Rytmus Chrudim, o. p. s., IČ: 275 16 733, se sídlem Heydukova 392, 537 01 Chrudim (dále jen „správce“), dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu, a to na neomezenou dobu. Jsem informován(a) o tom, že mé osobní údaje v uvedeném rozsahu, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, budou správcem zpracovány pro účely registrace a účasti v aukčním systému, provozovaném správcem, a dále budou pro evidenční účely uchovávány bez časového omezení správcem. Jsem srozuměn s tím, že pro společnost Rytmus Chrudim, o. p. s. provádí technické zpracování osobních údajů specializovaná osoba, která tímto získá přístup k mým osobním údajům. Údaje o této osobě mi na požádání sdělí kontaktní osoba správce Lenka Otavová na emailové adrese: certovskadrazba@rytmuschrudim.cz. Jsem dále poučen(a), že mi kontaktní osoba správce na emailové adrese: certovskadrazba@rytmuschrudim.cz na požádání bez zbytečného odkladu sdělí informace dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů a o právu žádat po správci vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a se poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů.