Účel a poděkování

Výtěžek z aukce použijeme na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří se snaží najít si práci na otevřeném trhu práce, naučit se samostatně bydlet nebo získat nové dovednosti, které jim pomohou žít co nejvíce samostatně a podle svých představ. Jak konkrétně podporu poskytujeme zjistíte na našich webových stránkách.

Poděkování

  • děkujeme všem, kteří do aukce věnovali hodnotné dary či zážitky a tak umožnili uskutečnění této dobročinné aukce:

 

  • děkujeme všem dražitelům, kteří si vybrali z naší nabídky a koupili si dárek pro sebe či své blízké a tím zároveň podpořili dobrou věc
  • děkujeme Jaroslavu Kulhavému, který přijal patronství nad Mikulášskou dražbou
  • děkujeme Lukáši Zlesákovi, který zcela dobrovolně věnoval svůj volný čas na vytvoření stránek aukce a celého aukčního systému
  • děkujeme Mgr. Anetě Novotné za právnické konzultace
  • děkujeme také našim pracovníkům a dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas na přípravu a propagaci aukce, a na distribuci aukčních předmětů